Drottningskärs kastell

Drottningskärs kastells historia

Blekinge blir svenskt i freden i Roskilde 1658, men det skånska kriget på 1670-talet leder till att kung Karl XI vill befästa de nyvunna landområdena. Det sjöstrategiska läget får kungen att flytta örlogsflottan från Stockholm och låta bygga den nya staden Karlskrona.
För de stora örlogsskeppen är inloppet mellan Aspö och Tjurkö det enda sättet att nå Karlskrona. Med kanoner placerade vid dessa öar kan man kontrollera sjöfarten till Karlskrona. 
I november 1679 besöker Karl XI skärgårdsöarna Aspö, Tjurkö och Trossö och ger militären och arkitekten Erik Dahlberg i uppdrag att uppföra skansar på holmar vid Aspö och Tjurkö. Fortifikationskapten Carl Magnus Stuart gör ritningar utifrån Dahlbergs anvisningar och utför det praktiska arbetet eftersom Dahlberg ansvarar för strax över hundra fästningsarbeten. På skäret Dynan vid Aspö ska en donjon, eller förhöjt batteri, med 60 större kanoner och fyra bastioner uppföras. Arbetet ska påbörjas första vårdag 1680. Det är det som blir Drottningskärs kastell.
1680 beslutar kungen att skansarna Drottningskär vid Aspö och Kungsholmen vid Tjurkö ska bli ”kanonsäkra”.
Drottningskärs kastell tar tid att bygga. Det uppförs mellan 1680 och 1769 och anses vara en av den svenska fortifikationens främsta skapelser, med en byggnadskonst som står sig väl mot fästningar i Sverige och Europa under lång tid framöver. Dahlbergs idéer spred sig vidare till Frankrike och Tyskland under 1700- och 1800-tal.

Fästningen består av en långsträckt donjon av granitsten och kalksten med ett batteri för kanonerna högst upp och plats för förläggning och två stora krutmagasin längst ner i byggnaden. Drottningskär har fyra bastioner som är namngivna efter de fyra drottningarna Maria, Christina, Hedvig och Ulrica. På borggården finns ”nya” kommendantbostaden kvar. Den byggdes mellan 1723 och 1734.
Drottningskärs kastell är välbevarat. Det har stått emot både tid och naturkrafter, men har aldrig utsatts för några anfall eller modernisering.
Fästningen har varit krigsrustat periodvis med som mest 250 man stationerade. År 1820 övertar Kungsholmsfort vid Tjurkö rollen som huvudanläggning vid inloppet till Karlskrona och år 1895 upphör Drottningskärs kastell att räknas som aktiv befästningsanläggning. 

1897 föreslår man att ett nytt fort ska uppföras på Aspö. Ellenabbsfortet, som det heter, bestyckas i början med fartygskanoner, precis som Drottningskärs kastell.  Därefter följer anläggandet av ett antal batterier: batteri Bollösund 1904, batteri Aspöberg 1924, batteri Hytterna 1927, batteri Bäckastrand 1931, batteri Jutudden 1940 och till sist batteri Ellenabben 1970. Mellan 1914 och 1928 är Drottningskärs kastell ett provisoriskt kustartilleribatteri och under andra världskriget används fästningen som förläggning och förråd.

 

 

Faktatext skriven av Marie Chen, Karlskrona kommun, i samarbete med Blekinge museum, som bidragit med faktaunderlag.