Eftermiddagskaffe i Kristianopels kyrka

Eftermiddagskaffe i Kristianopels kyrka


2024 fyller Kristianopels kyrka 400 år och deras vanliga eftermiddagskaffe flyttar in till kyrkan.

9/4 Kl. 14:00 - Till eftermiddagskaffet i april kommer Johan och Gunilla Sigvardssson bered dig på andliga sånger, Elvis och lotterier.
Fika 40 kr

11/6 Kl. 14:00 - Till eftermiddagskaffet i juni kommer kören sjung med glädje under ledning av Carina Holmesson.
Fika 40 kr

8/10 Kl. 14:00 - Till eftermiddagskaffet i oktober kommer Johan Harding och Martina Karlsson
Fika 40 kr

10/12 Kl. 14:00 - Till eftermiddagskaffet i december kommer deras spelmanslag under ledning av Christina Engman
Fika 40 kr

Varmt välkomna!