Fantasigrytan


Skapande verksamhet för 2-5 åringar med Kulturskolans pedagoger.

Med sång och lek, färg och form skapas med olika teman i grytan.

Information

Date/time