Fantasigrytan

Fantasigrytan


Lekfullt skapande, med sång och musik för 2 - 5-åringar, tillsammans med Kulturskolans pedagoger.

Med sång, rörelse och kreativitet skapar vi kring olika teman som finns i grytan.

Fri entré. Drop-in!