Fiska i Karlskrona kommun

Fiske - Insjövatten Karlskrona kommun


Det finns flera fina sjöar för fiske i Karlskrona kommun.

En rad lagar och förordningar reglerar när, var och hur vi får fiska. Om man är osäker om reglerna kan man kontakta Länsstyrelsens fiskeenhet, tel. +46 (0)10-22 40 000 , för besked. Information om fiskereglerna och var man köper finns också i PDFen Fiska i Sydost, se nedan.
Vid fiske i sötvatten, insjöar och strömvatten, krävs alltid tillstånd av fiskerättsägaren (fiskekort). Handredskapsfiske vid kusten är fritt. Under tiden 15 september till 31 december är fiske förbjudet på följande platser :
Östra Orlunds ån, Galleryda ån och Nättraby ån innanför 500 meter från åmynning. Listerbyån innanför linje Slättanäs - Blötös S. Udde. Bräkneån innanför linje Klocknabbens S. Udde - Väbynäs. Silltorpsån innanför linje Strömshall - Rosenholms verkstäder. Lyckebyån innanför linje Gullberna Udde - Mörtkläppen - Ringö. Ronnebyån innanför linje Droppemåla Udde - Aspan.