Lyckåleden_peter löwenadler.jpg

Fiske - Lyckebyån


En fiske- och naturupplevelse över det vanliga.

Fiske kan bedrivas utmed mer än 10km åstrand med omväxlande lugnflytande och forsande vatten.
Arter: Havsöring, regnbåge, sik, vimma, gädda, abborre, gös och vitfisk.
Fiskekort:
Lyckans Kiosk, Lyckeby, +46 455-212 80
Karlskrona Båt & Fiske, Saltö fiskhamn, +46 455-150 60
Sandhamn Marin, Torhamn/Sandhamn, +46 455-514 00


Max 2 havsöringar/dag. Barn och ungdomar tillåts fiska utan avgift till och med det år de fyller 14 år.
Säsong 2015: 7/3 - 30/9.


För priser se hemsidan.