Fridlevstads_kyrka.jpg

Fridlevstads Kyrka


Fridlevstads kyrka byggdes omkring år 1200 i romansk stil som försvarskyrka.

Kyrkan brändes av svenskarna under nordiska sjuårskriget och stod oanvänd i 100 år.

En sakristia byggdes till 1714 och långhuset förlängdes under Gustav III:s regering.

Kyrkan är vitputsad och saknar torn. Intill kyrkan står en klockstapel från 1749 med tre klockor. Dopfunten i snidad ek med baldakin från 1682 är utförd av Åke Truedsson i Jämshög som troligen också snidat predikstolen 1692 och epitafiumet över den förste kyrkoherden under svensk tid, Andreas Bager och hans båda hustrur.

På södra långväggen hänger en altaruppsats med infälld målning föreställande nattvardens instiftande. På altaret står ett krucifix snidat av Nils Sandberg i Rödeby 1964.

Information