Änghagen Gårdsbutik

Gårdsbutik - Änghagen Gård


I gårdsbutiken hittar ni ägg från gårdens höns och vaktlar. Det säljs även skafferiprodukter, lokalt hantverk och glass.

Vägbeskrivning:
*Från Holmsjö kör ca 5 km mot Eringsboda, sväng vänster mot Alnaryd, kör ca 2 km sväng höger vid skylt Änghagen Gård, följ skyltning.
*Från Eringsboda kör ca 5 km mot Holmsjö, sväng höger mot Alnaryd, kör ca 2 km sväng höger vid skylt Änghagen Gård, följ skyltning.
*Från Tving kör ca 4 km mot Eringsboda, sväng höger mot Holmsjö, kör ca 9 km sväng vänster vid skylt Änghagen Gård, följ skyltning

Information