Utklippan gästhamn

Gästhamn Utklippan


Gästhamn på vackra Utklippan, Sverges sydostligaste ögrupp med stor sälkoloni.

Ögruppen består av öarna Norraskär och Södraskär.
Den insprängda hamnen ligger på Norraskär. Botten i bassängen är helt plan, så försök inte ligga med akterankare - här är det långsida som gäller. På Södraskär finns fyren och fyrvaktarbostaden. Roddbåtar finns att låna för turer mellan Södra-, Mellan- och Norraskär.
Fyren på Södraskär uppfördes 1840 som en kombinerad fyr och fästning. Det nuvarande fyrtornet, en Heidenstamfyr, byggdes 1870. Fyren är helautomatiserad sedan 1972. Det vita ljuset från huvudfyren släcktes ner av Sjöfartsverket 2008, men farledsfyren finns fortfarande kvar.

Gästhamnen har ca. 30 st gästplatser.
Hamndjup 2,5 m
Sjökort 819 SW, 821 SE 55°57,3 N 15°42,3 E
Torrdass samt soptunnor finns.
OBS! P.g.a. bristande vattenförsörjning och elledningar så kommer det inte hållas någon verksamhet såsom vandrarhem eller café under 2024.
Läs mer om Karlskrona skärgård här: www.visitkarlskrona.se/sv/upplev/karlskrona-skargard