Utklippan gästhamn

Gästhamn Utklippan


Gästhamn på vackra Utklippan, Sverges sydostligaste ögrupp med stor sälkoloni.

En riktig pärla i Karlskrona skärgård!
Ögruppen består av öarna Norraskär och Södraskär.
Den insprängda hamnen ligger på Norraskär. Botten i bassängen är helt plan, så försök inte ligga med akterankare - här är det långsida som gäller. På Södraskär finns fyren och fyrvaktarbostaden. Roddbåtar finns att låna för turer mellan Södra-, Mellan- och Norraskär.

Fyren på Södraskär uppfördes 1840 som en kombinerad fyr och fästning. Det nuvarande fyrtornet, en Heidenstamfyr, byggdes 1870. Fyren är helautomatiserad sedan 1972. Det vita ljuset från huvudfyren släcktes ner av Sjöfartsverket 2008, men farledsfyren finns fortfarande kvar.

På ögruppen finns en fågelstation, vars ringmärkningsverksamhet påbörjades i liten skala under 1964. Sedan fyren 1972 avbemannats hyrde Karlskrona Ornitologiska Klubb en av fyrvaktarnas bostäder. Fram till 2004 har 319 504 fåglar av 194 arter ringmärkts på Utklippan.
På Utklippan finns även flera olika sorters groddjur, bland annat stinkpadda och den hotade grönfläckiga paddan. Berggrunden består av granit där inlandsisen har skapat bland annat rundhällar och isräfflor. Vatten och grus har skapat jättegrytor på Södraskär; på Norraskär finns klapperstensfält och äldre strandvallar.

Ca 30 st gästplatser
Hamndjup 2,5 m
Sjökort 819 SW, 821 SE 55°57,3 N 15°42,3 E
Torrdass samt soptunnor finns.
nybyggd informationspaviljong med information från Blekinge samt uppkopplad skärm med turistinformation finns.

Läs mer om Karlskrona skärgård här: www.visitkarlskrona.se/sv/upplev/karlskrona-skargard