Gravsmyckningskaffe Avaskär kapell

Gravsmyckningskaffe Avaskär kapell


Kapellet är öppet för samtal och fika i samband med att vi smyckar vår gravar inför allhelgonahelgen.