Logga Gymmix Karlskrona

Gym - Gymmix


Karlskrona Gymnastikförening välkomnar till en aktiv fritid.

Gymmix Karlskrona är en liten, familjär föreningen, med inriktning på motionsgympa, där ledare, fixare och styrelse jobbar helt ideellt.
Av inkomsterna från medlemskorten går större delen till lokalhyrorna. Vidare används pengarna till underhåll av musikanläggningarna samt vidareutbildning av ledarna.

Information