Kanot.jpg

Kanotled - Lyckebyån


Leden passerar genom två län. Du paddlar genom det skogrika landskapet och njuter av den vackra naturen.

Kanotleden sträcker sig från Emmaboda/Skäveryd i norr till Lyckeby i söder. Leden passerar genom två län. Du paddlar genom det skogrika landskapet och njuter av den vackra naturen. För karta från Emmaboda/Skäveryd till Strömsberg/Mästaremåla se länk nedan.
OBS! Lyckebyån nedre har flera dammar, forsar och svåra passager och passar bara vana paddlare. Start lämpligast nedströms träindustrin strax söder om Strömsberg. Den första dryga milen ner och förbi Kättilsmåla är nog den svåraste och kräver högvatten för att vara något sånär framkomlig. Sträckan är mycket omväxlande med en hel del paddling på små sjöar och genom smala sund i ödsliga vildmarkslika omgivningar. Efter Kättilsmåla blir det enklare frånsett ett längre lyft på ca en km från Lyckeåborg till Mariefors. Sedan följer vacker natur ner till Augerum och ytterligare ett par lyft, innan du passerar Lyckeby och når havet.

Information