Ingång till Bergqvistska gården, en öppen port mellan två byggnader

Konferens - Bergqvistska Gården


Bergqvistska gården erbjuder ett genuint konferensutbud i centrala Karlskrona med varierande
möjligheter för olika typer av möten och konferenser. Kapacitet ca 100 personer.

Bergqvistska gården är en köpmannagård bestående av bostadshus, magasin, tre uthuslängor, vagnslider, skjul, lusthus och trädgård. Huvudbyggnaden som uppfördes 1791, alltså året efter den stora stadsbranden, är ett tvåvånings stenhus under brutet plåttäckt tak. Murarna är putsade i gult och har vita lister och foder.

Information