Konferens – Cajam Event

Konferens – Cajam Event


För alla verksamheter inom Cajam-gruppen är mötet med och mellan människor det centrala.

Cajam Event arrangerar stora och små konferenser från 10 personer upp till 4-500 personer, med allt från en dagars till flera dagar med mat, aktivitet, övernattning, föreläsare m.m.

Läs mer på Cajams hemsida nedan.

Information