KonserthusteaternKLF_DSC_00201.jpg

Konferens - Karlskrona Konserthusteater


Konserthusteatern används för teater, konserter, konferenser. Kapacitet ca: 700

Konserthusteatern ritades av arkitekten Wolter Gahn och stod klart 1939, då med namnet Karlskrona Teater och Konserthus.

Huset har renoverats ett flertal gånger genom åren, senast sommaren 2002. Då gjordes omfattande arbete för att renovera huset, bl a breddades scenöppningen från 8,5 m till 12,0 m, antalet sittplatser ökades till 716, ljud- och ljusteknik kompletterades och byttes ut och en teaterbar byggdes.

Plan över sittplatserna, se länk nedan.