Konferens - KFH - Företagarnas Hus

Konferens - KFH - Företagarnas Hus


KFH tillhanda håller gärna service kring konferenser och arbetsmöten upp till 80 personer.

Conferences and working meetings up to 80 people.

Information