Länsresidenset

Kungsbron med Bastion Aurora


Kungsbron var förr stadens "finentré", när det var naturligast att ta sig sjövägen till Karlskrona.

Här har mången kunglighet stigit i land och här markeras också tydligt gränsen mellan det civila och militära. Enligt planerna skulle hela det militära Karlskrona ramas in med en mur, men det arbetet blev aldrig färdigt.

Bastion Aurora, som är en del av den forna befästningsmuren runt Flottans skeppsvarv, öppnas ofta för olika aktiviteter, exempelvis större musikkonserter.

Här finns en byst som visar Erik Dahlberg - stadens grundläggare. Här står även Hans Wachtmeister staty.