Kurrholmens byggnad

Kurrholmen


Fästningstornen på skären Godnatt och Kurrholmen utgör de två sista kärntornen som byggdes 1857-1863 i Sverige.

Kärntorn, en fästningstyp som sedan medeltiden förekommit i Sverige och övriga Europa. Redan under byggtiden blev de omoderna, murverket var för klent för modernt artilleri. Befästningstornen Kurrholmen och Godnatt uppfördes under åren 1857–63. Artilleriets tekniska utveckling, bland annat med räfflade eldrör, gjorde att murverken inte kunde stå emot en beskjutning av de nya, moderna kanonerna. Befästningsplanen, som omfattade flera liknande torn, fullföljdes därför aldrig.

Kurrholmen är ett cirkelformat fästningstorn, grundlagt direkt på berget.