LANDET gastronomi & agrikultur

LANDET gastronomi & agrikultur - gårdsbutik


Stadsnära, hållbar odling av grönsaker och snittblommor med gårdsbutik och även Vegetarisk catering.

Hållbar och stadsnära odling mitt i naturreservatet på Skärva utanför Karlskrona. Gårdsbutik att besöka i Nättraby. Se mer info i de egna kanalerna.

Information