Marindagen 2024

Marindagen 2024


Likt Marindagen 2022 kommer årets version, av säkerhetsskäl att genomföras utanför örlogshamnen, i området kring Bastion Aurora. Det kommer att bli en dag full av aktiviteter, spännande utrustning, uppvisningar och allt annat som hör dagen till. Varmt välkomna 3 augusti 2024!

– Den här dagen är viktigare än någonsin beroende på det allvarliga omvärldsläget. Vi behöver möjligheten att träffa både potentiella medarbetare och den breda allmänheten för att öka förståelse och kunskapen om hur vi tillsammans försvarar Sverige, säger Marinbaschef Fredrik Edwardson.

I år planeras det för ett bredare spektrum av aktörer än förra gången då fokus låg på Marinens 500-års jubileum. Det här året blir det en dag med deltagare från totalförsvaret, både det civila och det militära försvaret.

Nyhet för året är att Marindagen blir en del av Karlskrona Skärgårdsfest, som pågår från 30 juli till 4 augusti. Sammanlagt erbjuds hundratals programpunkter runtom i världsarvsstaden och skärgården under festveckan.

Mer information kommer på marinens hemsida.

Date/time