Marinmuseums bibliotek

Marinmuseums bibliotek


I Marinmuseum bibliotek hittar du mängder med unika böcker om allt från sjökrigsväsendet och militärhistoria till teknik och skeppsbyggeri. På hyllorna finns även litteratur om galjonsbilder, hur sjömännen levde ombord, rullor över officerare i marinen, nautiska lexikon och annat kopplat till den marina historien.

Marinmuseets bibliotek är ett forsknings- och referensbibliotek som är öppet för allmänheten.

Information