Hägnan badplat.jpg

Meditationsstig Tjurkö


Meditationsområdet har 12 fasta stationer (pilgrimskors). Start vid kyrkan och slut vid havet!

Se karta och beskrivning på Stenbräckas egna hemsida.

Information