Lindwallska sjön

Put and Take - Lindwallska sjön


Sportfiskarna Karlskronas Put and take sjö, fylld med Regnbåge & Öring!

Regler: 3 fiskar totalt (regnbågar och öring) får landas på per fiskekort, Fiskekortet gäller ej för Lyckebyån. (För årskort, veckokort, och vinterfiske får endast två fiskar landas per dag.)

Lägg avgiften i kuvertet som finns i lådan, och fyll i namn, adress, telefon-nr, och datum. Riv av talongen som kvitto. (Skall kunna uppvisas för fiskevakt) Även datum skall skrivas på kvittot. Stoppa kuvertet i springan till vänster om lådan.

Möjlighet finns att hyra hela sjön/dag. Handikapp brygga och handikapparkering vid bryggan. Grillplatser och regnskydd finns vid sjön. 150 kg regnbåge med vikt mellan 1-4 kg sätts i varje månad.

Parkering - Får endast ske på parkeringsplatsen vid sjöns norra ända. Personer med handikappkort eller med särskilt tillstånd får parkera på handikapp parkeringen vid sjöns södra ända. Handikappkort skall placeras synligt vid bilens framruta.

Information