Sillhövda Kyrka

Sillhövda Kyrka


Sillhövda kyrka i Holmsjö invigdes 9 december 1945.

Då hade församlingen varit utan kyrka i sex år, sedan den gamla brunnit ner den 19 maj 1940. Kyrkans förnämsta inventarium är det medeltida altarskåpet från omkring år 1480 och är Blekinges äldsta. Mittpartiet består av en framställning av Jungfru Marias himmelska kröning. Sida vid sida sitter Gud Fader som himlakonung och Maria som himladrottning båda med krona på huvudet. Bredvid Maria sitter Kristus utan krona men med härlighetens segerkrans på huvudet, kransen som aldrig vissnar. Predikstolen är av ek med symboler för Gudsordet genom tiderna. Dopfunten är i granit från Backaryd och tillkom 1945. Klockstapeln från den gamla kyrkan räddades vid branden och har flyttats ut på kyrkogården.