Tjurkö Kyrka

Tjurkö Kyrka


Tjurkö kyrka, som ligger mitt på ön uppfördes ursprungligen som kyrka för Kronoarbetskåren av manskap ur densamma år 1876.

Den placerades i stenhuggeriets centrum på Herrgården. Till gudstjänsterna hade även öns befolkning tillträde. I slutet av 1920-talet erbjöds församlingen att få överta kyrkan, om den flyttades till annan plats. Kyrkorådet antog detta erbjudande och kyrkan plockades varsamt ner och uppbyggdes på sin nuvarande plats.

Då anlades kyrkmuren och kyrkan fick ett enkelt torn med egen kyrkklocka.

Den nyuppförda kyrkan återinvigdes år 1930 av biskop Edvin Rodhe.

Information