Torhamn Kyrka

Torhamns kyrka


Kyrkan är byggd och invigd år 1885. Den ersatte då en medeltida kyrka.

Kyrkligt är Torhamn ett enförsamlings- och enprästpastorat med knappt 1700 kyrkotillhöriga. Kyrkan är byggd och invigd år 1885. Den ersatte då en medeltida kyrka. Kyrkobyggnaden är ritad av arkitekten H. Zetterwall. Endast ett fåtal inventarier från den medeltida kyrkan finns bevarade i den nya kyrkan: predikstolen från år 1633, de två träskulpturerna Tron och Hoppet, vilka troligen är delar av en äldre altaruppsats, takkronor och altarskivan.

Kyrkan är mest känd för konstnären Gunnar Torhamns altartavla, en muralmålning från 1950, som föreställer Kristus bland bönderna och fiskarna i församlingen. Orgeln är byggd 1935 av Hammarbergs orgelbyggeri, men fasaden och enstaka pipor är från en Schiörlinorgel från 1700-talets slut.

Information