Torhamns Udde

Torhamns Udde


Havsdoft, hedar och vidsträckta strandängar inbjuder till promenader och utflykter.

Torhamns uddes välbevarade, öppna odlingslandskap är rikt på fornminnen och har en lång kulturhistoria. Området är också en internationellt känd fågellokal med ett stort antal häckande och rastande fåglar. Torhamns udde är ett välbesökt utflyktsmål. Många kommer hit för att skåda fågel, främst under vår och höst då stora mängder flyttfåglar passerar. Läs mer på Länsstyrelsens eller Karlskrona ornitologiska klubbs sida.

Information