Trefaldighetskyrkan

Trefaldighetskyrkan - Tyska Kyrkan


Trefaldighetskyrkan som är belägen på Stortorget, brukar räknas som stadens mest storslagna byggnadsverk.

Kyrkan kallas också Tyska kyrkan eftersom den fram till 1846 var Karlskronas tyska församlings kyrka.

Kyrkan ritades av Nicodemus Tessin d.y. och förebilden var Pantheon i Rom. 1709 invigdes kyrkan och 1750 var den i stort sett färdig. Stadens brand 1790 förstörde kyrkan. Återuppbyggnadsarbetet tog 12 år. När kyrkan åter stod färdig, hade den ett delvis annat utseende. Kupolen var enklare och hade utförts efter ritningar av professor Olof Tempelman. Portiken i norr fullbordades efter Tessins ritningar först 1862.

Information