Torumskär U137

U137 grundstötningsplats Torumskär


Den 27 oktober 1981 riktades hela världens uppmärksamhet mot Karlskrona och skärgården där en sovjetisk ubåt av Whiskey-klass gick på grund på skäret Torhamnaskär vid inloppet till Gåsefjärden.

Mitt i det militära skyddsområde utanför Karlskrona, Blekinge gick den sovjetiska ubåten U 137 på grund vid Torhamnaskär i Gåsefjärden, cirka en mil sydost om Karlskrona. Man lyckades inte ta sig av grundet med hjälp av ubåtens dieselmotorer, man körde motorerna på högvarv men ingenting hjälpte. Öbor på öarna runt omkring hörde motorbullret men man kunde inte se någonting i mörkret. Vid tidpunkten för händelsen sågs grundstötningen som ett bevis för en omfattande sovjetisk undervattensverksamhet i svenska farvatten.
Båtturer till platsen planeras sporadiskt, se evenemangskalendern för mer info, https://www.visitkarlskrona.se/sv/evenemang. Eller kontakta Karlskrona Turistcenter.