Utklippan, Karlskrona sett från ovan

Utklippan - Sveriges sydostligaste ögrupp


Utklippan är den sydostligaste ögruppen i Karlskrona skärgård. Solnedgången är magisk från dessa speciella öar, som också är naturreservat, liksom djurlivet med fåglar och sälar som verkligen trivs här.

Utklippan består egentligen av tre skär – Norraskär, Mellanskär och Södraskär. Mellan de små öarna finns en skyddad gästhamn. På södra skäret, ligger det forna fyrvaktarsamhället. Fyren på Utklippan var bemannad till 1972. Fästningsverket med fyren är numera byggnadsminne, och från tornet har man en vidunderlig utsikt över sälkolonin, de oändliga vyerna och den karga naturen. Observera att fyren endast kan besökas med behörig personal med på plats.

Havsmiljön kring öarna är genom sin orördhet av stort marinbiologiskt värde. De många reven kring ögruppen har en väl utvecklad vegetation av blås- och sågtång, samt täta bestånd av blåmusslor. Gråsäl ses ofta vila på Degerhuvudet och klipporna där omkring, och ibland även knubbsäl.

Utklippan uppvisar en mycket intressant flora, intressanta groddjur samt ett rikt fågelliv. Vanligast är den grönfläckiga paddan som numera bara finns på några få platser i landet. Även den sällsynta strandpaddan, vanlig padda, åkergroda och långbensgroda finns här.

Det är som balsam för själen att sitta på de släta klipporna och titta ut över det till synes oändliga havet. Att ta ett uppfriskande dopp från klipporna är underbart.

Pga. bristande vattenförsörjning och elledningar så kommer det inte hållas någon verksamhet på Utklippan 2023 utöver gästhamn.