Lyckebyån

Vandring - Lyckåleden


Vandra längs den vackra Lyckebyån, vacker natur med skyltar och information längs leden.
Lyckåleden är ca 6 km lång och går mellan Lyckåvallen, idrottsplatsen i Lyckeby, i söder till Lyckåborg i norr.

Leden går genom spännande och vacker natur och passerar flera historiska platser med informationsskyltar. Här finns också ett mycket rikt växt- och djurliv att njuta av.
En stor informationskarta över leden finns vid Lyckåvallen, där det också finns goda parkeringsmöjligheter. Fikabord finns bl.a. vid Augerums kyrka
För mer information, se hemsidan.