jämjö.jpg

Vandringsled - Ådalen


Vandra längs vackra Ådalen i Jämjö!

Ett projekt har startats i Jämjö och Ådalen. Vandringslederna skall förbättras i det natursköna Ådalen. Genomgångar i stängsel och övergångar över vattendrag ordnas. Arbetet sker på frivillig basis med föreningar i byn och markägarna. De föreningar som bidrar med arbetet är OK Orion, Byn på Nätet och Östra Blekinge Hembygdsförening. Projektet medfinansieras genom statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Blekinge.