Dackegatan

Vandringsled - Dackegatan


Ridstig från medeltiden. När Nils Dacke blev dödad blev han släpad längs denna stig. Stigen blev därför i trakten kallad Dackegatan.

Ridstig från medeltiden. Mellan Kalmar och Ronneby gick det förr en ridstig. När Nils Dacke blev dödad blev han släpad längs denna stig. Stigen blev därför i trakten kallad Dackegatan. Denna stig har nu blivit vandringsled, som är markerad och har bra framkomlighet. Längs leden finns uppsatta kartor och upplysningstavlor. Leden är ca 4 km lång och går från Lyckebyån till Smålandsgränsen. Vägvisare finns vid starten vid Flakens bro. Flakens gård ligger i norra delen av Rödeby socken, norr om Ledja på vägen mot Gullabo.