Bild av vattenborgens torn och grind

Vattenborgen


Vattenborgen på Stortorget utgör ett av Karlskronas många landmärken.

Vattenborgen är en kulturminnesmärkt nyromantisk byggnad föreställande en borg i normandisk stil, som byggdes mellan 1861–1863. I samband med byggandet av ett vattenledningsverk från fastlandet byggdes vattenborgen som en vattenreservoar på Stortorget i Karlskrona. Den är belägen på torgets södra sida mellan Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan.

När Karlskrona grundades led staden stor brist på tjänligt färskvatten, och dricksvatten fick hämtas från Lyckeby, Nättraby och Ronneby i specialbyggda skutor ända fram till år 1863, då vattenreservoaren på Stortorget stod klar. Redan 1815 behandlades i riksdagen frågan om att bygga ledningar från fastlandet, men det var först efter en koleraepidemi 1853 som beslutet fattades år 1860.

Först år 1939 byggdes ett vattentorn på Bryggareberget, strax norr om Karlskrona, som helt ersatte vattenreservoaren på Stortorget.

Byggnaden ingår i Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona utnämnt av Unesco 1998.

Information