Vämöparken

Wämöparken


Wämöparken är en kombinerad kultur-, natur- och nöjespark. Den kallas ibland "Blekinges Skansen".

Vid sidan av infartsleden till Karlskrona, ca 2,5 km utanför centrum ligger Wämöparken, ett naturskönt utflyktsmål med kulturhistoriska byggnader från olika tider och olika platser i Blekinge. Wämöparken invigdes 1910 och då stod också kaffestuga färdig. Det finns 12 äldre byggnader från Karlskrona och Blekinge som har flyttats till Wämöparken för att bevaras. Läs mer om alla byggnaderna på Blekinge museums hemsida, se länk nedan.

Lär känna Wämöparken med Blekinge museums audioguide - I Blekinge museums app finns nu en ljudvandring där du kan lära dig mer om Wämöparken, de gamla byggnaderna och de människor som en gång bodde i dem. Här kan du lära dig mer om båtsmän, Blekinges landsbygd, det militära och det vardagliga livet i ett dåtida Blekinge.
Ladda ned ljudvandringen genom att söka på ”Blekinge museum” på i din telefon.

Parken är idealisk för strövtåg hela året. På Vilsestigen kan barn promenera och lära sig hur de ska göra om de går vilse i skogen. Följ skyltarna i skogen tillsammans.
Genom Wämöparken går den populära Wämöleden. Wämöleden är cirka 10 kilometer och sträcker sig runt hela Wämö bland tätbebyggelse, längs med vattnet och genom skogspartier. Vandringsstråket har gjorts tillgängligt för barnvagn, rollator och elrullstol. Wämöleden är väl markerad med skyltar och orange markering på träd och stolpar.

Stugorna och de historiska byggnaderna är öppna dagligen under sommaren.
En trevlig lekplats och ett utomhus-schack samt dansbana finns också.

Här finns också en inhägnad hundrastgård för våra fyrfota vänner, som är tillgänglig hela säsongen. Under sommarsäsongen finns även en agilitybana.

Återkommande evenemang i parken är Blekinge mat och trädgårdsmässa, Pumpa-festival, m. fl..

Natura 2000. Det utgörs av en mängd värdefulla naturområden som ska skyddas för framtiden. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden. Wämöparken är ett sådant område. Wämöparken ingår i Natura 2000. Naturområdet anses som värdefullt och ska skyddas för framtiden. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden.

Parkering finns på en grusplan vid parkens ingång.

Information