Augerums kyrka

Augerums kyrka


Augerums kyrka, invigd 1821, är vackert belägen vid Lyckebyån norr om Karlskrona.

Den är till sin utformning lik en katedral beroende på att kyrkan har högt valvtak och kraftiga pelare. Under 1970-talet målade man interiören i dess nuvarande färgsättning, ljusgrått/blågrått. Sevärt på kyrkogården är bl a de s k kummelgravarna där skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman och landshövdingen och riksdagsmannen Anders af Håkansson vilar och där de har sina respektive släktvapen inristade.