Support Karlskrona - B2B

Support Karlskrona är ett initiativ från Karlskrona kommun, Karlskrona City, Cityfastighetsägarna och KFH - Karlskrona Företags och Hantverksförening. Gruppen har bildats med anledning av coronavirusets framfart och har till uppgift att stötta besöks-, handels- och servicenäringarna i Karlskrona kommun i dessa utmanade tider. Sidan uppdateras löpande med planer, idéer och goda exempel från besöksnäringen här hemma och i världen i övrigt.

HÖR AV DIG!
Har du tankar, synpunkter, frågor eller funderingar? 

Kontaktpersoner:
Marcus Fredriksson, Näringslivsutvecklare 
naringsliv@karlskrona.se

Johanna Mazetti, Karlskrona City 
info@karlskronacity.net

Anna Stridsjö, Modehuset Kronan / Cityfastighetsägarna
anna@samfast.com

Camilla Robinsson, KFH 
kansli@kfh.se

video_thumb

Support Karlskrona - Förklaringsvideo

Läs mer
Marknadsstånd med blommor

Marknadsstånd till gratis utlåning

För att underlätta för butiker och affärer att bedriva försäljning utomhus lånar Karlskrona kommun nu ut marknadsstånd utan kostnad. Insatsen är en av många som Karlskrona kommun tagit fram för att stötta det lokala näringslivet.
Som affärsinnehavare får du marknadsståndet levererat till butiken och monterat på plats. När du inte längre har behov av det demonterar Karlskrona kommun det för att sedan transportera bort det.
Kontakta Anneli Robertsson, näringslivsutvecklare på Karlskrona kommun, 0455-30 39 59 eller anneli.robertsson@karlskrona.se.

 

Affisch - max antal i butik

Maxantal i lokaler

Från och med den 23 december bör bland annat butiker, köpcentra och träningsanläggningar bestämma ett maxantal personer, som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta för att minska riskerna för trängsel.
Folkhälsomyndigheten har reviderat sina allmänna råd som riktar sig till verksamheter. Det blir nu tydligare att alla verksamheter bör bestämma ett maxantal för hur många personer som får vistas i lokalerna samtidigt.
Sedan tidigare finns det råd om information och skyltning, avståndsmarkeringar med mera i Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
Antalet personer i lokalerna bör anpassas efter lokalens storlek, möblering och ventilationsmöjligheter. Branschorganisationerna har riktlinjer som stöd för arbetet med minskad smittspridning.
Länk till A3-pdf

Dekal - support karlskrona

Vad kan jag göra som företagare?

Till och börja med, följ våra myndigheters direktiv och råd, men driv ditt företag så långt som möjligt som vanligt. Vissa branscher drabbas nu hårdare än andra och där vi kan hjälpas åt är det viktigt att vi gör det. Fråga din granne om ni kan hjälpas åt.
De flesta restauranger tillhandahåller i dagsläget ”take away” för att hålla sina verksamheter igång, kanske ni kan gå ihop om lunchbeställningar? Sällanköpshandel från butikerna går att få med hemkörning eller avhämtning, så fortsätt gör dina inköp. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.
I det långsiktiga perspektivet är det viktigt att fortsätta planera för den egna verksamheten, marknadsföra dina tjänster och produkter, passa på att vidareutbilda och utveckla både dig själv och din personal. Det blir en tid efter Covid-19.

 

Annons om Stöd det lokala näringslivet"

Stöd Karlskronas lokala näringsliv

Använd gärna länkad pdf och bifoga märket när du skickar nyhetsbrev eller fakturor till dina kunder eller lägg det som en bild i din mailsignatur. Tillsammans hjälps vi åt att stödja Karlskronas näringsliv!  ❤️

konferenscollage

Näringslivslotsen

Näringslivslotsfunktionen, en grupp med representanter från olika delar i kommunen, utökas nu och kommer fortsättningsvis ge stöd även i frågor som rör stödpaket som presenterats av både kommunen och staten. Näringslivslotsen ger dig tips och vägledning för att snabbast och enklast komma vidare i processen i de kommunala frågorna.

Dekal - Håller du avstånd?

Support Karlskrona - Nya dekaler

Nya, stora markdekaler finns på gatorna i Karlskrona och samma motiv finns även som klistermärken med diametern 20 cm. Klistermärkena finns att hämta i receptionen i Ruthensparre, kommunhuset.