Carlskrona Discgolfbana - Knöso

Carlskrona Discgolfbana - Knöso


Sex korgar och lika många utkastplatser bildar Karlskronas första discgolfbana på området intill Knösövägen.

Discgolfbanan ligger till största del på grönområdet intill korsningen Bengtsavägen – Knösövägen – Gamla Knösövägen. Banan är öppen för alla och vid varje utkastplats finns en beskrivning av hur just det hålet ska spelas.

Banan på Knösö består av sex hål. Alla kan spela discgolf, oavsett ålder eller tidigare erfarenhet.


Det finns även en18-håls discgolfbana på Rosenholm. Banan är bitvis tekniskt utmanande med en blandning av långa och korta hål. Sträckningen går genom naturskyddad skog och erbjuder en vacker inramning. Mer info via länken nedan.


Fakta om discgolf
• Discgolf spelas som vanlig golf, fast med en golfdisc istället för med golfklubba och boll.
• Golfdiscar ser ut som frisbees men de är annorlunda formade för att flyga längre och mer stabilt genom luften.
• En discgolfbana består av ett antal hål där varje hål har en utkastplats och en korg.
• Målet är att på så få kast som möjligt ta discen från utkastplatsen till att vila i korgen.
• Mellan utkastplatsen och korgen finns ofta hinder så som träd, vatten och vind som tvingar spelaren att tänka till och välja rätt kast för att inte dra på sig onödiga kast.
• Med lite träning lär man sig att kasta discen på olika vinklar för att ta sig runt, över eller igenom dessa hinder med målet att klara banan på ännu färre kast.
• Discgolf spelas på alla olika nivåer och har utövare i alla åldrar.
• De flesta discgolfbanor, däribland denna är öppna och är helt gratis att spela på.

Information