Youtube video fallback image

Catch & Release

För att upprätthålla starka fiskbestånd på lång sikt, är det av stor vikt att genomföra så kallad catch-and release-fiske. Detta innebär att släppa fångsten du inte tänker äta. Förr i tiden var det vanligt att ta upp all fisk utan en tanke på hur detta påverkade fiskbestånden.

Mer om Catch & Release-fiske: 
Vid t.ex. gäddfiske är det också vanligt att landa fisken med ett så kallat gälgrepp. Detta grepp kräver lite övning men är det överlägset mest skonsamma sättet att landa sin fångst på. Be någon som kan detta grepp visa hur man går tillväga då ett felaktigt handtag kan resultera i att man skär sig på de vassa gälbågarna. Det är inte rekommenderat att använda lipgrip då dessa skadar fisken. Detsamma gäller med huggkrok som givetvis är tabu då dessa lätt ger dödliga skador på fisken. Rekommenderad utrustning för ett framgångsrikt catch & release-fiske är att ta med håv, mätsticka, våg, kamera, vågsäck, kniv, ett flertal tänger samt en avbitare för att kunna klippa krokar som sitter dåligt till. Det är också vanligt att man har en så kallad landningsmatta som man kan lägga fisken på utan att skada fiskens inre organ eller slemskikt (som fyller en viktig funktion för fiskens immunförsvar).

Text: Daniel Wickman