Karlskrona ornitologiska klubb

Fågelskådning


Är du intresserad av fågelskådning? I Karlskrona finns fina möjligheter för det.

Både i Torhamn och på Utklippan finns fina och välhållna fågelstationer.
Karlskrona Ornitologiska Klubb är en ideell sammanslutning som har till ändamål att verka för utforskandet av Blekinges fågelfauna. Klubben anordnar sammankomster, exkursioner och informationstillfällen för allmänheten om fåglar och deras miljö, bedriver verksamhet vid Torhamns och Utklippans fågelstationer, insamlar uppgifter och utför undersökningar kring Blekinges fågelfauna samt verkar för fågelskydd.

Ta kontakt med föreningen eller titta på hemsidan i länken nedan för aktuella aktiviteter som erbjuds!

Information