Fredrikskyrkan

Fredrikskyrkan


1720 påbörjades byggandet av Fredrikskyrkan på Stortorget i Karlskrona efter ritningar av Sveriges dåvarande främste arkitekt, Nicodemus Tessin d.y. Våren 2018 återinvigdes kyrkan efter en omfattande renovering och kyrkan tillhör nu en av de modernaste i Sverige.

Fredrikskyrkan invigdes 1744 i närvaro av kronprins Adolf Fredrik och prinsessan Lovisa Ulrika. Tornen blev dock inte färdiga förrän 14 år efter invigningen. Kyrkan fick sitt namn efter kung Fredrik I. Det dröjde alltså 24 år innan barockkyrkan kunde invigas i närvaro av kronprins Adolf Fredrik.

Det finns tre kyrkklockor upphängda i tornen. Den största skänktes av Karl XI och hänger i södra tornet. Den tillverkades i Stockholm 1691.

Kyrkans altaruppsats tillkom 1915. Det är ett moderniserat barockaltare med skulpturer av J.A Wetterlund. Kyrkan torde vara den enda i Sverige som har sakramentsskåp där nattvardskärlen förvaras på altaret.
Predikstolen är i nyklassicisistik stil från 1854. Den är åttakantig och de olika sidorna är smyckade med kristna symboler.
Orgeln i Fredrikskyrkan är en rekonstruktion av Lars Wahlbergs orgel från 1764, utförd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad, Luleå.
Orgelfasaden är arkitektoniskt sett en av Europas finaste och ljudmässigt en av Nordens förnämsta.
Fredrikskyrkan är främst känd för sitt vackra klockspel som omfattar 35 klockor ooch spelar 3 gånger varje dag.

Fredrikskyrkans renovering (2015-2018)och ombyggnad är en av Sveriges största ombyggnadsprojekt av en
kyrka. Ole Drachmann är arkitekten bakom kyrkorummets omgestaltning och renovering.
Fredrikskyrkan är en del av Örlogsstaden Karlskrona som 1998 upptogs på UNESCO:s världsarvslista.
Nya utrymmen finns nu där det tidigare fanns en fast bänkinredning, i långskeppets nischer, under läktarna och uppe på södra läktaren. Entrén har en nyrenoverad huvudtrappa som är tillgänglighetsanpassad
med en person- och kisthiss. I anslutning till vapenhuset har ytterligare en toalett och ett förrum byggts vid den befintliga tillgänglighetsanpassade toaletten. Norr om vapenhuset finns ett mindre kök för att kunna servera
kyrkkaffe och enklare förtäring. Läs mer om kyrkans förändringar efter renoveringen i foldern i länken nedan.