Godnatt_DSC8768Köpt2010Foto.jpg

Godnatt


Befästningstornen Godnatt och Kurrholmen uppfördes under åren 1857–63.

Godnatt är det sista exemplet på ett kärntorn, en fästningstyp som sedan medeltiden förekommit i Sverige och övriga Europa. Redan under byggtiden blev de omoderna, murverket var för klent för modernt artilleri. Befästningstornen Kurrholmen och Godnatt uppfördes under åren 1857–63. Artilleriets tekniska utveckling, bland annat med räfflade eldrör, gjorde att murverken inte kunde stå emot en beskjutning av de nya, moderna kanonerna. Befästningsplanen, som omfattade flera liknande torn, fullföljdes därför aldrig.

Godnatt har använts som fyr; här bodde flera generationer fyrvaktare helt isolerade.