Hasslö Kyrka

Hasslö Kyrka


Kyrkan började byggas 1889 och invigdes 1890.

Byggnaden, som ritades av H Thedenius, har en röd tegelfasad och är i nygotisk stil. Kyrkan är lite ovanlig då den har koret åt norr. Sakristian öster om koret tillkom vid restaureringen 1965.

Inventarier:Kyrkans inventarier är från samma tid när kyrkan uppfördes. Predikstolen är tillverkad i mörk ek och på dess sidor är rosor utskurna.

Hasslö kyrka tillhör Hasslö församling, Lunds stift. Den ligger på norra delen av ön Hasslö.

Information