Marinens Musikkår - Adventskonsert


”Fröjda dej, det är advent” så lyder sista strofen i Otto Olssons välkända adventssång ”Advent”. Och det är precis vad ni ska göra igen – tillsammans. Ni ska efter pandemi och ensamhet tända ljus och glädjas av sång och musik från kör och orkester live. Detta år blir ett jubileum då samarbetet mellan Marinens Musikkår, Amiralitetsförsamlingen och Karlskrona stadsförsamling sker för tionde gången!

Konsertlängd:
Konsert utan paus – Ca 1 h 15 min

Plats:
Fredrikskyrkan

Mer information kommer.

Information

Date/time