Möckleryds hällristningar - Horsahallen

Möckleryds hällristningar - Horsahallen


På Torhamnslandet finns Blekinges största hällristning. Hästhallen eller Horsahallen som den också kallas, hittar man i Möckleryd.

Hästhallen (Horsahallen) är med sina 140 figurer Blekinges största hällristning med över 80 skeppsbilder av en för platsen karateristisk typ. Dessutom finns skålgropar och mindre figur-framställningar av varierande slag. Hällristningarna har tillkommit under bronsåldern (1 500 – 500 f Kr). Deras religiösa-magiska innebörd anses numera säker och som all magisk konst är de svårtolkade. Vissa figurer vittnar dock sannolikt om fruktbarhetskult.
Hästhallen ligger i en bygd, som främst utmärks av bronsålderns fornlämningar, däribland flera andra hällristningslokaler. De närmaste finns i Svanhalla beläget nordost om platsen och Fürtska klippan beläget norr om platsen.