Nättraby Kyrka

Nättraby Kyrka


Kyrkan antas vara uppförd på senare delen av 1100-talet i romansk stil, den är uppförd av gråsten och anses vara Blekinges äldsta kyrka i oförändrat skick.

På orgelläktaren från 1686, står idag en förnämlig Poul-Gerhard Andersen orgel från 1991. Altarringen dateras från 1846. Altaret som står på sin ursprungliga plats, är murat i gråsten. Dopfunt och predikstol som tillkom 1692, resp 1693 är mycket vackert skulpterade i trä. Ute på kyrkogården ligger den kände Vittus Andersson begravd. Klockstapeln i trä, står några 100-tal meter från kyrkan och är byggd år 1796.

Information