Nordenskjöldska Gården

Nordenskjöldska Gården


Den stora orange fastigheten mot Amiralitetsparkens nordvästra del hyste fram till i början av 1970-talet Blekinge Museum.

Nordenskjöldska gården består av ett bostadshus, ett litet lusthus, uthus och trädgård. Huvudbyggnaden uppfördes 1794 och gårdshuset uppfördes troligen på 1790-talet.

På innergården finner man små trevliga gårdbutiker, bl a Världsbutiken Karlskrona.

Information