Youtube video fallback image

Put & Takefiske

Regnbågen - den vanligaste fisken i Karlskronas Put & Takesjöar.

I Blekinge hittar du regnbåge längs kusten, rymlingar från kassodlinga, och vid någon av de många ”put and take” vatten som länet erbjuder. I Karlskrona kommun finns det möjligheter till kortfiske vid Lindwallska sjön och Biskopsbergs Fiskecamp.

Så fångar du regnbågen:
 
Vid kustfiske så kan man fiska regnbågen som man fiskar havsöring, och i områden där det finns mycket ”rymlingar” är de stundvis mycket lättfångade. Regnbågen vandrar gärna upp i strömmande vatten och är ett tämligen vanlig inslag vid öringspremiärerna på våren i våra strömmande vatten. Bland annat så har Ronnebyån vart ett känt regnbågsvatten tidigare då antalet kassodlingar var stort utanför Ronneby hamn.

I ”put and take-vatten” där regnbågen finns inplanterad fiskas den med fördel med små vobblers och skeddrag som även fungerar på öring, samt även spinnare kan vara riktigt effektiva. Även jiggfiske där jiggen får studsa på botten brukar vara ett gångbart fiske efter regnbåge. Fiskar du med fluga så är regnbågen en tacksam fisk då den vanligtvis inte är så kräsen eller selektiv, utan tar på de mesta imitationer som erbjuds. Lite större flugor såsom Montana och Streaking Caddis brukar vara säkra kort, och i många vatten så funkar större flugor i starka färger mycket bra.

Man med fiskespö

Framåt sommaren när vattentemperaturen stigit och nått badtemperatur, så söker sig regnbågen ner mot djupare och därmed kallare vatten och fångas lättast då  man lyckas få ner betet djupt. Under den här period träffar man säkrast på regnbågen vid ytan under sen kväll och tidig morgon då den kan ta en tur upp mot grundare regioner i sitt sökande efter föda. Om man ska lyckas bra med sitt regnbågsfiske ska man lägga lite tid på att studera fiskevattnet innan man börjar sitt fiske. Regnbågen har ofta ett stråk som den patrullerar och gör sina födosök i, och hittar man detta stråk så kommer man snabbare i kontakt med regnbågen och kan då fiska mer riktat och med större chans till hugg. Viktigt att tänka på är att regnbågen är en till sin storlek mycket stark fighter och man bör anpassa sin utrustning efter detta så slipper man tappa både fisk, beten och humöret!

 Icke att förglömma är vinterfisket efter regnbåge. Regnbågen är en i Blekinge underskattad fisk att fiska under vintern. I de nordligare delarna av landet är pimpelfisket efter regnbåge lika stort som sommarfisket, och är också mera en familjetillställning då tillgängligheten och fisket är ”lättare”. Det som behövs (förutom fiskevatten och tillräckligt tjock is) är en isborr, pimpelspö och bete. Betet består i regel av någon form av blänke/pirk, och något som rönt stor popularitet under senare år är en så kallad ”blinkpirk” som består av en lysdiod i varierande färger och som blinkar i kontakt med vatten. Med hjälp av regnbågens nyfikenhet så är blinkpirken ett effektivt lockbete vid pimpelfiske (även till andra arter). Vad gäller agn så fungerar allt från maggot, till räka och artificiella agn såsom Powerbait etc.

 Text: Tony Forsberg