Rådhuset.jpg

Rådhuset


Karlskronas vackra rådhus ligger på Stortorget, mitt emot den pampiga Fredrikskyrkan.

Karlskrona rådhus är en av de monumentala byggnader som inramar Stortorget i centrala Karlskrona. Byggnaden är säte för Blekinge tingsrätt.

Den stora branden 1790 förstörde det gamla rådhuset, som var uppfört av trä och belägen i korsningen mellan Ronnebygatan och Norra Kungsgatan.

Det nya rådhuset uppfördes under åren 1796-98. Av besparingsskäl ströks på ritningarna de kolonner man tänkt sig på fasaden. Byggnaden fick en nyklassicistisk stil. Den bestod ursprungligen av nuvarande östra längan, en byggnad av sten i två våningar. Senare, i början av 1800-talet, uppfördes på baksidan av rådhuset ett trähus, som utnyttjades som saluhall, polishus och auktionskammare.

Mot slutet av 1800-talet blev myndigheterna i rådhuset alltmer trångbodda. Efter flera års utredande lades ett förslag fram om en flygel till rådhuset, söderut mot Ristorget. Arbetet genomfördes och tillbyggnaden stod klar i slutet av 1905. Samtidigt fick fasaden mot Stortorget sin nuvarande utformning. Den gamla tanken på pelargotik genomfördes.

Den slutgiltiga utformningen av rådhuset genomfördes 1915. Tillbyggnad skedde då av en flygel åt norr och en åt väster. Detta gjordes bl.a. för att skaffa polisen lokaler. Tillbyggnaderna gjorde rådhuset till en sluten fyrkant med kringbyggd gård som är byggnadens utformning idag.

Under åren 2010-2012 genomgick rådhuset en omfattande invändig renovering.

Rådhuset ingår i Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona utnämnt av Unesco 1998.

Information