Ramdala Kyrka

Ramdala Kyrka


Sedan 1900-talets början har kyrkoforskare räknat Ramdala till en grupp kyrkor som kallas försvarskyrkor.

De har menat att kyrkan under medeltiden varit en så kallad klövsadelkyrka, alltså haft två torn, ett i öster och ett sedan länge rivet i väster. Samma forskare har menat att koret och långhuset har haft ytterligare en våning som använts i försvarets tjänst. Än idag finns ett litet tunnvälvt rum kvar på kyrkvinden som sätter fantasin i rörelse.