Sturkö Kvarn

Sturkö Kvarn


Sturkö Kvarn och tomten ”kvarnberget” ägs av Sturkö Samhällsförening.

Kvarnen är öppen sommartid, då finns det café/restaurangverksamhet.
Vacker utsikt över ön och skärgården får man från kvarnen. Den som vågar kan följa de smala trapporna ända upp i toppen.
Kvarnen stod färdig 1901, uppförd av den driftige mångsysslaren Anton Månsson, Kullen, på en kraftig fot av granit och med en stomme av skeppsmaster som Örlogsvarvet kasserat för att de var för korta. Kvarnen var i drift fram till 1964, från 1930-talet med motordrift istället för vingdrift.

Intill kvarnen finns "kvarn-magasinet" som kan hyras av samhällsföreningen vid fest eller högtider.

Information